La Petite Ardennaise Rosa Romantica

Mooie romantische verzameltuin

Rozen
De Koningin der bloemen
Rosa Romantica

IMG_1242

Door de geschiedenis heen, wordt een roos de "Koningin de Bloemen" genoemd. In al haar eenvoud en soms grillige groeiwijze, is een roos best een gemakkelijke partner, die haar pracht aan bloemen tentoonstelt vanaf eind mei tot laat in de herfst. De roos is één van onze vele geliefde planten-soorten. Het assortiment omvat 80 soorten rozen, het aantal is op dit ogenblik wel 165 exemplaren. Het assortiment bestaat uit edelrozen, heesters, bergroosjes, Engelse rozen, stamrozen en klimrozen. Op zich lijkt dit groots, maar door de spreiding ervan in de tuin, lijkt het aantal schijnbaar weinig.
Dit komt hoofdelijk omdat er bewust andere beplanting in verweven zit, en hier en daar een mooie boomsoort.

Rosa Belvedère

We trachten in hoofdzaak te beantwoorden aan de noden van de roos zelf, wat niet altijd vanzelfsprekend is. Dus luchtig, zonnig en goed gedraineerd! Vele mooie soorten hebben soms het nadeel dat ze regen-gevoelig zijn. Langdurige regenval kan de bloemen schaden, witte rozen lijden vaak hieronder. Een goede start en verzorging zijn daarom een noodzaak om de rozen te sterken.
Wat je verwaarloost is gedoemd om te falen. Rozen gaan een hele tijd mee, sommige wel meer dan 35 jaar.
De boodschap is: geef een roos het naar haar zin, en ze is je voor zéér lange tijd dankbaar.

IMG_1234

Onze rozen worden ook afgeschermd met een mulchlaag van "Franse schors 20/30", dit vooral om de percelen onkruid-vrij te
houden. Een laag van zo'n 3 à 4 cm is voldoende, en om de drie jaar wordt er opnieuw een fijne laag overheen gestrooid,
want zelfs schors vergaat ook stilaan. Het is wel een dure oplossing, maar zeer efficiënt. (De kostprijs ligt rond de 85,00
euro/m3). Het nadeel van een mulchlaag is dat je moeilijk compost of oud stalmest rond de rozen kan leggen. Daarom kiezen wij ervoor om samengestelde meststof in korrelvorm te gebruiken. In de herfst wordt er, om de 2 jaar aan iedere plant groenkalk gestrooid om verzuring van de mulchlaag tegen te gaan. Ieder zal zo wel zijn manier hebben, maar voor ons is dit een tijds-besparende manier, zeker wat het onderhoud betreft voor zo een groot aantal rozen.

Enkele gouden regels voor gezonde rozen:
*De standplaats is zéér bepalend of een roos wel of niet gedijt.
*Een licht alkalische bodem van Ph 6,5 - 7,0 is wenselijk.
*Een goed gedraineerde klei-zandgrond. Een roos houdt niet van natte voeten ! (hierdoor treed wortelrot op, met funeste gevolgen)
*Een zonnige standplaats, niet tegen een hete zuidermuur !
*Een luchtige lokatie, een roos houdt van een zacht briesje.
*Afgestorven bloemen en aangetaste bladeren tijdig verwijderen.
*Vanaf eind maart organisch bemesten, zo'n 100 à 150 gr/m2, met een hoog stikstof-gehalte (bv.. NPK 10-12-18+2Mg (magnesium)
daarna tweemaal bemesten met zo'n 50 gr/m2 tot eind juli (na de bloei). Daarna niet meer bemesten, dit voor het afharden van de jonge loten.
*Kalk geef je het beste in het late najaar, ook zo'n 50 gr/m2. Zeker niet samen toedienen met uw meststoffen, omdat kalk en kunstmest elkaar tegenwerken.(vooral het fosfor)
*Vanaf eind maart, als de temperatuur ca. 15° bedraagt, kan je de rozen behandelen met een fungicide tegen de meest voorkomende ziekten, met een tussenperiode van 2 à 3 weken. In natte perioden is het ook wenselijk een aangepast insecticide te gebruiken tegen bladluizen. (zichtbaar op de jonge loten) Regelmatig bladvoeding geven.
*Het snoeien van de rozen gebeurt meestal in het vroege voorjaar, vanaf eind februari als geen vorst is, dus zeer vroeg snoeien. Losse of omhoog gekomen wortel-stokken door vorst, terug aandrukken tot onder het maai-veld. Diep genoeg snoeien, dit stimuleert nieuwe uitlopers, natuurlijk afhankelijk van de soort. (dood en ziek hout verwijderen) Vraag ernaar in uw tuin-centra of kwekerij !Guy & Danielle

Privacy policy: no personal data or information about our visitors will be given to third parties. Also the content of this site may not be used for any commercial reason or subject. It is not allowed to copy photos or content of this site.